1. http://oddstyle.ru/wordpress-2/temy-wordpress-2/sozdaem-svoyu-sobstvennuyu-wordpress-temu-za-3-dnya-den-pervyj.html

2. http://oddstyle.ru/wordpress-2/temy-wordpress-2/sozdaem-svoyu-sobstvennuyu-wordpress-temu-za-3-dnya-den-vtoroj.html

3. http://oddstyle.ru/wordpress-2/temy-wordpress-2/sozdaem-svoyu-sobstvennuyu-wordpress-temu-za-3-dnya-den-tretij.html