http://oddstyle.ru/wordpress-2/stati-wordpress/sozdaem-adaptivnye-elektronnye-pisma-v-wordpress.html