инструкция http://tympanus.net/codrops/2013/06/25/nifty-modal-window-effects/